วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

รับสมัครงาน part time ร้านอาหาร FUJI

งาน part time ร้านอาหาร FUJI ฟูจิกรุ๊ปผู้ดำเนินการร้านอาหารญี่ปุ่นต้น ๆ ของเมืองไทย มีอัตราการเติบโตและขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ตลอด 30 ปี  และการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านร้านอาหารที่มีคุณภาพ อย่างมืออาชีพ เราประสบความสำเร็จจนก้าวขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในประเทศและกำลังพัฒนาธุรกิจสู่ต่างประเทศ  มาร่วมเป็นหนึ่งใน ครอบครัวฟูจิ กรุ๊ป นะค่ะ 

รับสมัครงาน part time ร้านอาหาร FUJI 
1. Asst. Supervisor (ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา)          
          - เพศหญิง/ชาย อายุ 18-25 ปี
          - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ทุกสาขาวิชาหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
          - มีประสบการณ์ทำงานในร้านอาหารหรือโรงแรม และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ พิจารณาเป็นพิเศษ 
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา 
          - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

2. Asst. Supervisor(F/B) (ผู้ช่วยตรวจสอบวัตถุดิบ)
          - เพศหญิง/ชาย อายุ 18-25 ปี
          - วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร(Food Science)/ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          - มีประสบการณ์ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ 
          - มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา 
          - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
3. PR Service (ประจำสาขา)
          - ชาย – หญิง อายุ 18 – 30  ปี
          - วุฒิการศึกษาปริญญาตรี  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีทักษะในการสื่อสารและการถ่ายทอดได้เป็นอย่างดี
          - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

4. Take Order (พนักงานรับรายการอาหาร) / Reception (พนักงานต้อนรับ)          - เพศหญิง อายุ 18-25 ปี
          - วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
          - มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
5. Cashier(พนักงานแคชเชียร์)          - เพศหญิง  อายุ 18-30 ปี
          - วุฒิการศึกษา ปวช.  เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
          - รักงานบริการ มีความซื่อสัตย์ ความอดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
          - มีบุคคลค้ำประกัน

6. Checker Staff (พนักงานเช็คเกอร์)          - เพศหญิง/ชาย อายุ 18-30 ปี
          - วุฒิการศึกษา ม.6 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความรอบครอบในการปฏิบัติงาน
          - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
          - มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
7. พนักงานประจำบาร์น้ำ          - เพศหญิง  อายุ 18-27 ปี
          - วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี รักความสะอาด ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
          - มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
8. Service Staff (พนักงานบริการทั้งประจำและ Part Time )          - ชาย/หญิง  อายุ 18-25 ปี
          - วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป นักเรียน นักศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักงานบริการ บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น และตรงต่อเวลา
          - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
9. พนักงานฝึกหัดกุ๊ก          - เพศชาย/หญิง อายุ 18-30 ปี /ชาย อายุ 18-25 ปี
          - วุฒิการศึกษา ม.3 เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักในงานประกอบอาหาร บุคลิกภาพดี รักความสะอาด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความขยัน อดทน กระตือรือร้น  คล่องตัว ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา
          - มีทักษะในการจดจำและสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

10. แผนกแม่บ้าน/ล้างจาน          - เพศหญิง อายุ 18-40 ปี
          - วุฒิการศึกษา ป.4  เป็นต้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
          - รักงานบริการ รักความสะอาด มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
          - มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น ความรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา 
          - สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
สอบถามรายละเอียดในการสมัครและนัดสัมภาษณ์ทุกตำแหน่งได้ที่เบอร์โทรศัพท์
02 - 636-3949
084 - 333 -9220

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น